Nasze strony www wykorzystuj? pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mog? stosowa? je tak?e firmy wspó?pracuj?ce z nami.
Korzystaj?c z witryny wyra?asz zgod? na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki.
Mo?esz zmieni? ustawienia obs?ugi plików cookies w przegl?darce internetowej.
[ X ] nie pokazuj wi?cej tego komunikatu
Biuro t?umaczy przysi?g?ych

 
  Firma_
  KOMUNIKATY_
  Oferta_
  Cennik_
  WYCENA_ONLINE_
  Zasady_
  Zlecenia       
internetowe
_

  RABATY_
  Zamówienie_
  KONTAKT_
  Wspó?praca   
z_t?umaczami
_ 
       Cennik t?umacze?
 

 


Zapraszamy do zapoznania si? z cennikiem na  naszej nowej stronie :
www.biuro-tlumaczy.com


 

.


Zapraszamy na  nasz? now? stron?
www.biuro-tlumaczy.com


 

 

RABATY I CENY SPECJALNE:

UWAGA: OD 1-01-2012 NOWA OFERTA - CENY NEGOCJOWANE !

ZADZWO? I SPRAWD? ILE ZNI?KI MO?ESZ OTRZYMA? !

  • sta?ym klientom udzielamy od 10-25% rabatu
  • 20% zni?ki na dokumenty typowe: metryki, ?wiadectwa szkolne, dyplomy, ?wiadectwa pracy, za?wiadczenia o niekaralno?ci etc. 
  • t?umaczenie niemieckich dokumentów samochodowych: 30 z?/stron?

TRYBY REALIZACJI T?UMACZE? (STAWKI DO NEGOCJACJI):

  • t?umaczenie ekspresowe - t?umaczenie w dniu przyj?cia: doliczamy 50% do stawki podstawowej (za wyj?tkiem dokumentów typowych)
  • t?umaczenie tekstów specjalistycznych: 25%-100% do stawki podstawowej
  • t?umaczenie tekstów odr?cznych lub formularzy wype?nionych r?cznie: 25% do stawki podstawowej
  • t?umaczenie tekstów trudnych do odczytania, uszkodzonych: 25% do stawki podstawowej
  • sprawdzenie i po?wiadczenie t?umaczenia sporz?dzonego przez inn? osob?: 50% stawki podstawowej
  • dodatkowy egzemplarz przet?umaczonego tekstu: 20% stawki podstawowej
  • korekty tekstów po sk?adzie w drukarni: 50% stawki podstawowej

Tutaj znajduje si? szczegó?owy opis zasad przyjmowania i wykonywania t?umacze?.


 
FirmaKOMUNIKATYOfertaCennikWYCENA ONLINEZasadyZlecenia       
internetowe
RABATYZamówienieKONTAKTWspó?praca   
z t?umaczami
E-mail
tworzenie stron - www.gryf.pl
Nasza dzia?alno?? obejmuje zagadnienia:
t?umaczenia Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze przysi?gli Szczecin, t?umacz Szczecin, biuro t?umacze? Szczecin, biuro t?umaczy przysi?g?ych Szczecin, t?umaczenia j?zyk angielski Szczecin, t?umaczenia j?zyk niemiecki Szczecin, t?umacz angielski Szczecin, t?umacz niemiecki Szczecin, t?umacz przysi?g?y Szczecin, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów Szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia przysi?g?e, t?umaczenia Szczecin, t?umaczenia ustne, t?umaczenia z j?zyka angielskiego, t?umaczenia z j?zyka niemieckiego, t?umacz norweski szczecin, t?umacz ukrai?ski, t?umacz francuski, t?umacz hiszpa?ski, t?umacz szwedzki, t?umacz rosyjski, t?umacz du?ski, t?umacz portugalski, t?umacz w?oski, biuro t?umacze?, t?umacze Szczecin, t?umaczenia dokumentów szczecin, t?umaczenia pisemne, t?umaczenia specjalistyczne, t?umaczenia szczecin, t?umaczenia ustne, t?umacz przysi?g?y j?zyka angielskiego, t?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego, t?umaczenia s?dowe, t?umaczenia metryk, t?umaczenia ?wiadectw, t?umaczenia certyfikatów, t?umaczenia dokumentów samochodowych, t?umaczenia dyplomów, t?umaczenia za?wiadcze? o niekaralno?ci, t?umaczenia homologacji